Vislandabygdens biodlarförening

Vislandabygdens  biodlarförening är troligtvis länets äldsta förening då den bildades redan 1909 i Hjortsberga.
Varför går man med i en förening och hur kan en förening som egentligen är en samling människor som i generation efter generation förenas kring ett intresse, bli hela 110 år. Kanske för att man brinner för just biodling och naturen och för att man trivs med att träffas och hela tiden utvecklar sitt intresse. Just så tror vi att det gått till i Hjortsberga och Vislanda under alla dessa år.
Föreningen har idag något över 50 medlemmar från Hjortsberga, Vislanda, Västra Torsås och Grimslöv och vi ser ett ökande medlemstal av både kvinnor och män.
Föreningen har tillgång till torpstugan i Skeppshult Vislanda där vi träffas för vårmöte i april och ett antal tisdagar under säsongen för att fika och utbyta erfarenheter. I Skeppshult finns även en föreningsbikupa med en eller två avläggare, som sköts av styrelsen och föreningens medlemmar. Gemensamt sköter man på detta sätt vårgenomgång, drönarutskärning, tillsättning av skattlådor, skattning, invintring och oxalsyrebehandlning. Föreningsbikupan fungerar även som utbildningskupa för de som går kurs i biodling vilket sker i samarbete med Vuxenskolan.